Jsme městskou společností, která stabilně a spolehlivě zásobuje teplem zhruba 4000 odběrných míst v Brně. Mezi našimi odběrateli jsou například AZ Tower, Masarykův onkologický ústav, polyfunkční objekt SONO Centrum, Vila Tugendhat, univerzity a pivovar, stejně jako desítky dalších významných brněnských firem a institucí, a 99 535 domácností.

V prosinci roku 2015 jsme si připomněli již 85. výročí od chvíle, kdy se na provozu Špitálka spustila kombinovaná výroba tepla a elektřiny pro Brno. Dnes jsou Teplárny Brno, a.s. se čtyřmi hlavními výrobními zdroji čtvrtou největší teplárenskou společností v ČR a největším odběratelem zemního plynu, který je naším primárním ekologickým palivem.

Jsme nositelé certifikátů ISO 27001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 a ISO 45001. V roce 2017 jsme získali Národní cenu kvality v programu Start Plus - Úspěšná firma. Jsme společensky odpovědnou firmou podporující projekty a lidi, kteří pomáhají zkvalitňovat život obyvatelům Brna. V roce 2016 jsme obdrželi ocenění v Ceně hejtmana jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost.

Zpět na partnery