Finanční partneři

agriKomp Bohemia s.r.o.

Společensky zodpovedná firma

20_20220719_121229.png
Navštívit web partnera

Cílem naší společnosti bylo, je a bude vytvářet pro zemědělce šance, aby mohli rychle a s přehlednými náklady vstoupit do energetického hospodářství. Výroba a prodej elektrické energie z obnovitelných zdrojů představujÍ velmi zajímavý potenciál pro Vaše podnikání. Zemědělství se muselo odjakživa zabývat rentabilní výrobou energie ve formě paliv, krmiv, potravin apod. Soudobé moderní bioplynové technologie Vám dnes dávají šanci využít Vaše zkušenosti ke vstupu do zcela nového ziskového odvětví, které Vám umožní ekonomickou prosperitu.

Využití koncových produktů živočišné i rostlinné prvovýroby jako je hnůj, kejda, zbytky z krmení hospodářských zvířat, senáž z luk a pastvin a cíleně vypěstované biomasy mobilizuje dosud nevyužívané zdroje. V kombinaci s využitím dotačních titulů a garancí daných zákonem o obnovitelných zdrojích energie je využití těchto zdrojů pro výrobu elektrické energie a tepla z bioplynu oblastí vysoce ziskovou.

Abychom svým zákazníkům mohli poskytovat kompletní servis, zahrnuli jsme do portfolia našich služeb veškeré oblasti bioplynových technologií – od poradenství a projekční činnosti přes vyřizování a ošetření administrativy procesu EIA, až po kompletní výstavbu stanic na klíč a následný provozní servis a biologický dozor poskytovaný naší vlastní laboratoří. Naše koncepce navíc zaručují i rentabilní využívání potenciálu produkce tepla jako vedlejšího produktu spalování bioplynu při výrobě elektrické energie.

Výroba bioplynu z biomasy klade zcela mimořádné požadavky na techniku. Vyvinuli jsme tedy komponenty odpovídající potřebám, které se již léta vynikajícím způsobem osvědčují při používání. Naše klíčové komponenty Biolene, Paddelgigant a Vielfraß stanovily měřítka, ať už se jedná o stabilitu, spolehlivost nebo energetickou účinnost.

Naše společnost vybudovala po celé Evropě již přes 800 bioplynových stanic s výkonem od 40 kW do 1,5 MW a mnoho dalších bylo vybaveno komponenty "made by agriKomp". V České republice je do dnešního dne v provozu nebo záběhu bezmála 90 bioplynových stanic s výkonem od 250 kW do 2 MW. 

Jako zkušení odborníci v tomto oboru  Vás provázíme krok za krokem a garantujeme Vám stabilní a rentabilní provoz Vaší bioplynové stanice. Při návrzích, projekci i realizaci pracujeme s pevnými cenami, což pro Vás znamená, že po realizaci nečekají cenová překvapení. Zároveň zaručujeme i dlouhodobou servisní péči, podpořenou modelovou věrností stanic a rozsáhlým skladem náhradních dílů. Náš servisní tým je Vám plně k dispozici i po dokončení a zprovoznění stanice.

Zpět na partnery