Finanční partneři

Brněnské komunikace a. s.

Společensky zodpovědná firma

26_20220719_121238.png
Navštívit web partnera

Společnost Brněnské komunikace a.s. (dále jen „společnost“) byla založena zakladatelskou listinou schválenou Zastupitelstvem města Brna dne 21.6.1994 a rozhodnutím zakladatele, t.j. města Brna, o založení společnosti ze dne 25. 10. 1994, jako právního nástupce práv a povinností zrušených rozpočtových organizací (Městská správa komunikací Brno a Dopravně inženýrská organizace města Brna). Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně, Husova 15, 601 53 Brno, v oddíle B, vložce 1479 ke dni 1.1.1995. K fúzi se společností JIŽNÍ CENTRUM BRNO a.s. došlo 31. 12. 2013.

Brněnské komunikace a.s., je členem koncernu SMB, jehož řídící osobou je statutární město Brno, IČO 449 92 785, se sídlem Brno-město, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00, Brno

Jsme držiteli těchto certifikátů:

 • Systém managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016
 • Systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2016
 • Certifikát pro bezpečnost informací ISO/EIC 27001:2013
 • Certifikát systému managementu BOZP ČSN OHSAS 18001:2008
 • Certifikát systému společenské odpovědnosti ČSN 01 0391
 • Integrovaný systém řízení (Integrovaná politika)

Poskytujeme profesionální služby pro statutární město Brno i veřejnost:

 • zimní a letní údržbu komunikací
 • správu komunikací a dopravních staveb včetně tunelů
 • správu a údržbu světelné signalizace a dopravního značení
 • stavební činnost v dopravě
 • centrální řízení dopravy
 • organizaci dopravy v klidu
 • projekční činnost a majetkoprávní přípravu
 • služby v oblasti zadávání veřejných zakázek
 • prognózy, plány a modely dopravy
 • inženýrskou činnost dopravních a pozemních staveb
 • geodetické práce
Zpět na partnery