Dotační partneři

Evropská unie

V rámci projektu bylo pořízeno materiální vybavení pro zkvalitnění administrativní i sportovní činnosti. Cílem je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Bobrava.

37_20221203_135706.png
Navštívit web partnera
Zpět na partnery