Finanční partneři

Odovik, s.r.o.

Společensky odpovědná firma

32_20220719_121324.png
Navštívit web partnera

Jsme odborně způsobilé osoby pro provádění zkoušek těsnosti zapsané v seznamu osob Ministerstva životního prostředí. Nabízíme provedení zkoušek těsnosti nádrží z betonu, plastu, kovu i kombinací těchto materiálů, využívaných pro skladování:

  • zemědělských hnojiv, kejdy, digestátu, silážních šťáv, přírodních vedlejších produktů
  • ropných látek, olejů, nafty či jiného paliva
  • vody či odpadní vody s obsahem nebezpečných látek
  • kapalin, které jsou považovány za závadné

Provádíme zkoušky těsnosti fermentačních nádrží zastřešených plynojemy (BPS, ČOV).

Zpět na partnery